Carnaval allucinant
La bruixa catalana: aplec de casos de bruixeria, creences i super sticions recollits a catalunya a lentorn dels anys 1864 a 1915 ( 3 ed.)
Asi es la rosa
Journey into fear
Llegendes cavalleresques de catalunya (2 ed.)
Los dioses hablan por boca de los vecinos
Una ombra a l'
The winslow boy